POLITICA DE PRIVACITAT – INFORMACIÓ AMPLIADAÚLTIMA MODIFICACIÓ: 28/05/2018

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina Web www.aluahotels.com junt amb la Política de Galetes.
ALUA HOTELS & RESORTS es reserva el dret a modificar o a adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Per tant, us recomanem que la reviseu cada cop que accediu a la Pàgina Web. Un cop l’usuari s’hagi registrat en la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, rebrà informació en cas de modificacions substancials en relació amb el tractament de les dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Les dades recollides o que ens faciliteu voluntàriament a través de la Pàgina Web, ja sigui navegant-hi o a través de formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptades i tractades pel Responsable / Encarregat del Fitxer.
Als efectes de la present Política de Privacitat, el responsable del tractament de les dades personals és:

ALUA HOTELS GROUP SLU, CIF: B87154969
Domicili: C/ Gremi Sucrers i Candelers, 18, 07009, Palma de Mallorca

Així com els següents empreses (en qualitat de Responsable o Encarregat de tractament):

LEISURE TRIP AND TRAVEL SLU, CIF: B57916611
(AluaSoul Mallorca Resort, AluaSun Torrenova, AluaSoul Palma, AluaSoul Alcudia Bay, AluaSoul Ibiza)
Domicili: C/ Gremi Sucrers i Candelers, 18, 07009, Palma de Mallorca

HOTEL INVESTMENTS AND LEISURE SLU, CIF: B57962201
(Hotel Ambar Beach)
Domicili: C/ Gremi Sucrers i Candelers, 18, 07009, Palma de Mallorca

TENERIFE GESTIÓN HOTELERA SLU, CIF: B57987463
(Hotel Parque San Antonio)
Domicili: C/ Gremi Sucrers i Candelers, 18, 07009, Palma de Mallorca

BEACH ROSTORRE SL, CIF: B07220791
(Alua Hawaii Mallorca & Suites)
Av. Mèxic, 4, 2º, 07006, Palma de Mallorca

BEACH MIAMI CALDERERS SL, CIF: B07008725
(Alua Miami Ibiza)
Av. Mèxic, 4, 2º, 07006, Palma de Mallorca

BAECH PALMA NOVA SL, CIF: B07027089
(Alua Palmanova Bay)
Av. Mèxic, 4, 2º, 07006, Palma de Mallorca

BEACH HAWAII EMBARCADOR SL, CIF: B07019607
(Alua Hawaii Ibiza)
Av. Mèxic, 4, 2º, 07006, Palma de Mallorca
HOTEL NOTARIO ALEMANY 26 SL, CIF: B67082735
(Alua Calviá Dreams, Hotel Barracuda)
Av. Sarrià, 202-106, planta 11, 08017, Barcelona


Qui és el vostre contacte a ALUA HOTELS & RESORTS per a la protecció de les vostres dades personals?
Av. Mèxic, 4, 2º, 07006, Palma de Mallorca
Tel.: 971465611
Mail: rgpd@aluahotels.com
Si, per qualsevol motiu, voleu contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les vostres dades personals o amb la privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), podeu fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quines dades recopilem a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la Pàgina Web, ALUA HOTELS & RESORTS recopilarà informació referent a:

- Adreça IP.
- Versió del navegador.
- Sistema operatiu.
- Durada de la visita o navegació per la Pàgina web.

Aquesta informació s’emmagatzema mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta aquesta informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
De la mateixa manera, a la Pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, que pot accedir a la vostra ubicació, en cas de permetre-ho, per tal de facilitar-vos una especificitat major sobre la distància i/o camins a les nostres seus. A aquest respecte, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, amb l’objectiu de conèixer l’ús i el tractament d’aquestes dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres tractem no estarà relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà a les nostres bases de dades per tal de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la Pàgina Web, en els nostres productes i/o serveis i per ajudar-nos a millorar l’estratègia comercial. No es comunicaran les dades a tercers.

Registre de l’usuari a la pàgina web

Per tal d’accedir a determinats productes i/o serveis, l’usuari s’haurà de registrar a la Pàgina Web. Per això, se sol·liciten una sèrie de dades personals al formulari de registre. Les dades obligatòries que l’usuari ha de facilitar necessàriament estan marcades amb el símbol*. En cas de no facilitar aquests camps, no s’hi podrà realitzar el registre.
L’usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, i l’usuari és el responsable de custodiar-los. Us aconsellem que no els anoteu a cap lloc i que no els notifiqueu a tercers.
En aquest cas, les dades de navegació s’associaran a les del registre de l’usuari i s’identificarà el mateix usuari concret que navega per la Pàgina Web. D’aquesta forma, es podrà personalitzar l’oferta de productes i/o de serveis que, al nostre criteri, s’ajusti més a l’usuari, i us podrem recomanar determinats productes i/o serveis.

Les dades de registre de cada usuari s’incorporaran a les bases de dades d’ALUA HOTELS & RESORTS, junt amb l’historial d’operacions realitzades per aquest, i s’hi emmagatzemaran mentre no s’elimini el compte de l’usuari registrat. Un cop aquest compte eliminat, la informació s’apartarà de les nostres bases de dades, i es mantindran apartades durant 10 anys les dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s’hi accedeixi o s’alterin, per tal de respectar els terminis vigents legalment. Les dades que no es trobin vinculades a les transaccions realitzades es mantindran a menys que hi retireu el consentiment, i en aquest cas s’eliminaran immediatament (considerant sempre els terminis legals).

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució d’un contracte entre les parts.
En relació amb la remissió de comunicacions i de promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d’informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l’afectat.

Les finalitats del tractament seran les següents:
a) Gestionar l’alta en l’àrea de registre d’usuari i l’accés a la Pàgina Web.
b) Gestionar la compra dels productes i/o serveis posats a la vostra disposició a través de la Pàgina Web.
c) Mantenir-vos informats de la tramitació i de l’estat de les vostres sol·licituds, compres i/o reserves.
d) Respondre a les vostres sol·licituds d’informació.
e) Gestionar totes les utilitats i/o serveis que ofereix la plataforma a l’usuari.

Així, us informem que podreu rebre comunicacions via email i/o al telèfon per tal d’informar-vos de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les vostres sol·licituds.

Per a l’enviament de comunicacions comercials, se sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar el registre. A aquest respecte, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat dirigint-se a ALUA HOTELS & RESORTS i fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, us donaran la possibilitat de donar-vos de baixa, ja sigui a través d’un enllaç i/o d’una adreça de correu electrònic.


Enviament de Newsletter

A la Pàgina Web trobareu l’opció de subscriure-vos a la Newsletter d’ALUA HOTELS & RESORTS. Per tal de fer-ho, cal facilitar una adreça de correu electrònic on us l’enviarem.

Aquesta informació s’emmagatzemarà en una base de dades d’ALUA HOTELS & RESORTS, on quedarà registrada fins que l’interessat sol·liciti la seva baixa o, si és procedent, ALUA HOTELS & RESORTS en cessi l’enviament.

La base legal per al tractament d’aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin a aquest servei i marquin la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics es tractaran i emmagatzemaran únicament per tal de gestionar l’enviament de la Newsletter per part dels usuaris que la sol·licitin.

Per a l’enviament de la Newsletter, se sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari a l’hora de realitzar-hi el registre i de marcar la casella destinada a aquest efecte.. A aquest respecte, l’usuari podrà revocar el consentiment prestat dirigint-se a ALUA HOTELS & RESORTS i fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, us donaran la possibilitat de donar-vos de baixa, ja sigui a través d’un enllaç i/o d’una adreça de correu electrònic.


Si formeu part d’algun dels col·lectius següents, consulteu la informació desplegable:

+ CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Contestar a les consultes, sol·licituds o peticions.
Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud o tramitar la petició.
Informació per mitjans electrònics relacionats amb la sol·licitud.
Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
L’acceptació i el consentiment de l’interessat: En aquells casos on calgui emplenar un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar per tal de realitzar una sol·licitud, això implicarà necessàriament que us han informat i que heu atorgat expressament el vostre consentiment al contingut de la clàusula annexada al formulari o que accepteu la política de privacitat.
Tots els nostres formularis inclouen una casella de verificació, o checkbox, amb la fórmula següent, per poder enviar la informació: “□ He llegit i accepto la Política de privacitat.”

+ CLIENTS
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Elaboració del pressupost i seguiment d’aquest mitjançant comunicacions entre ambdues parts.
Informació per mitjans electrònics relacionats amb la sol·licitud.
Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
Facturació.
Realitzar les transaccions que corresponguin.
Facturació i declaració dels imposts corresponents.
Gestions de control i de recobrament.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal és contractual, a l’igual que el vostre consentiment.

+ PROVEÏDORS.
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Informació per mitjans electrònics relacionats amb la sol·licitud.
Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
Facturació.
Realitzar les transaccions que corresponguin.
Facturació i declaració dels imposts corresponents.
Gestions de control i de recobrament.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal es l’acceptació d’una relació contractual o, quan no se’n tingui, el vostre consentiment en contactar amb nosaltres i oferir-nos els vostres productes per alguna via.

+ SOCIS DEL CLUB “AMIGO ALUA LIFE”
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Oferir al titular i a la seva família avantatges importants i descomptes exclusius.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal és contractual, l’acceptació d’un contracte i el vostre consentiment en registrar-vos.

+ CONTACTES XARXES SOCIALS
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Contestar a les consultes, sol·licituds o peticions.
Gestionar el servei sol·licitat, contestar a la sol·licitud o tramitar la petició.
Relacionar-nos amb vosaltres i crear una comunitat de seguidors.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les polítiques de Privacitat:
Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Instagram https://help.instagram.com/155833707900388
Twitter http://twitter.com/privacy
Linkedin http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

Durant quant de temps mantindrem les dades personals?
Sols podem consultar o donar de baixa les vostres dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Les tractarem tant de temps com vosaltres ens deixeu, essent amics o fent clic a “m’agrada”, “seguir” o a botons similars.
Qualsevol rectificació de les dades o restricció d’informació o de publicacions s’haurà de realitzar a través de la configuració del perfil o de l’usuari en la mateixa xarxa social.

+ VIDEOVIGILÀNCIA
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Videovigilància de les nostres instal·lacions.
Control dels nostres treballadors.
En ocasions, es poden cedir als jutjats i als tribunals per a l’exercici d’accions legítimes.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El consentiment inequívoc de l’interessat en accedir a les nostres instal·lacions després d’haver visualitzat el cartell informatiu de la zona videovigilada.

+ DEMANDANTS DE TREBALL
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Organització de processos de selecció per a la contractació de treballadors.
Citar-vos a entrevistes de treball i avaluar la vostra candidatura.
Si ens heu donat el vostre consentiment, el podrem cedir a ALUA HOTELS & RESORTS, col·laboradors o afins, amb l’únic objectiu d’ajudar-vos a trobar treball.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal és el vostre consentiment inequívoc en lliurar-nos el vostre CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que anem a efectuar.
Durant quant de temps mantindrem les dades personals?
El currículum s’emmagatzemarà durant el termini d’un any, després del qual, en cas de no haver-nos posat en contacte amb vosaltres, s’eliminarà.

+ RRHH
Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?
Gestió de la relació laboral i de l’expedient del treballador.
Realitzar tots els tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per complir els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscs laborals, fiscal i comptable.
Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.
Control horari a través del sistema de control d’accés mitjançant empremta/targeta (si es dóna el cas).
Gestió de les assegurances col·lectives / pla de pensions de l’entitat.
Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte laboral. El compliment de les obligacions legals corresponents. El consentiment de l’interessat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hi incloem dades personals de terceres persones?
No, per regla general sols tractem dades que ens faciliten els titulars. Si ens aporteu dades de tercers, haureu d’informar-ne i sol·licitar-ne el consentiment a aquestes persones prèviament o, en cas contrari, ens eximiu de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

I dades de menors?
No tractem dades de menors de 14 anys; per això, absteniu-vos de facilitar-les si no teniu aquesta edat.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?
Sols es realitzaran per tal de gestionar la vostra sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens heu facilitat.
Si realitzem comunicacions comercials, les haureu autoritzat prèviament i expressa.

Quines mesures de seguretat hi apliquem?
Podeu estar tranquils: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de Dades Personals que controlem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició, segons l’estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.
En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?
ALUA HOTELS & RESORTS no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzats per tal d’iniciar, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l’usuari. En cas d’utilitzar aquests processos en un cas particular, us mantindrem informats i us comunicarem els vostres drets a aquest respecte si així ho prescriu la llei.
Tindrà lloc l’elaboració de perfils?
Per tal de poder oferir-vos productes i/o serveis d’acord amb els vostres interessos i de millorar l’experiència d’usuari, podrem elaborar un “perfil comercial” en base a la informació facilitada. Tanmateix, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?
A les Societats que formen el grup ALUA HOTELS & RESORTS.
No cedirem les vostres dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal. En concret, es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o del producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessari per a l’execució de l’acord.
En cas de compra o de pagament, si trieu alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària o algun altre servei en línia, les vostres dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en l’entorn d’aquesta, sempre amb la màxima seguretat.
Si ens heu atorgat el consentiment per al tractament del vostre nom i imatges i altres informacions relacionades amb l’activitat d’ ALUA HOTELS & RESORTS, es divulgaran en les diferents xarxes socials i en la pàgina d’ ALUA HOTELS & RESORTS
Transferències internacionals
En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part d’ALUA HOTELS & RESORTS, sols es realitzaran a entitats sota l’habilitació de l’acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i amb les garanties segons els paràmetres i exigències prevists en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el reglament Europeu, o quan hi hagi una habilitació legal per realitzar la transferència internacional.

Quins Drets teniu?
A saber si estem tractant les vostres dades o no.
A accedir a les vostres dades personals.
A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessàries per als objectius per als quals es van recollir, o si ens retireu el consentiment atorgat.
A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits; en aquest cas sols les conservarem d’acord amb la normativa vigent.
A portar les vostres dades, que us seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho preferiu, us les podem enviar al nou responsable que ens designeu. Sols és vàlid en determinats casos.
A presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si penseu que no us hem atès correctament.
A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual heu consentit, en qualsevol moment.
Si modifiqueu alguna dada, us agrairíem que ens ho comuniqueu per tal de mantenir-les actualitzades.

Desitgeu un formulari per a l’exercici de Drets?
Disposem de formularis per a l’exercici dels vostres drets: ens el podeu demanar per email o, si ho preferiu, podeu emprar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
Aquests formularis s’han de signar electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia del DNI.
Si us representa algú, haureu d’adjuntar-hi còpia del seu DNI o que aquesta persona el signi amb la seva signatura electrònica.
Podeu presentar els formularis de forma presencial, enviar-los per carta o per email a l’adreça del Responsable que figura a l’inici d’aquest text.
Teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que no hem atès la sol·licitud dels vostres drets de manera correcta.

El termini màxim per tal que ALUA HOTELS & RESORTS ho resolgui és d’un mes a partir de la recepció efectiva de la vostra sol·licitud per la nostra part.

Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’heu atorgat.

Tractem galetes?
Si utilitzem altre tipus de galetes que no sigui el necessari, podreu consultar la política de galetes en l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web.

Durant quant de temps mantindrem les vostres dades personals?
Mantindrem les vostres dades personals mentre continueu vinculats a nosaltres.
Un cop esteu desvinculats, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis previstos legalment, incloent-hi el termini en què un jutge o tribunal les pugui requerir segons el termini de prescripció d’accions judicials.
Les dades tractades es mantindran mentre no expirin els terminis legals esmentats anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment o, en cas de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat en sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat.
Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la vostra compra o a la prestació del nostre servei mentre durin les garanties dels productes o serveis per tal d’atendre les possibles reclamacions.
En cada tractament o tipologia de dades, us facilitem un termini específic que podeu consultar en la taula següent:Fitxer DocumentConservació
ClientsFactureFormularis i cuponsContractes10 anys15 anys5 anys
Recursos HumansNòmines, TC1, TC2, etc.CurrículumsDocs d’indemnitzacions per acomiadament. Contractes.Dades de treballadors temporals. Expedient del treballador10 anysFins al final del procés de selecció, i 1 any més amb el vostre consentiment4 anysFins a 5 anys després de la baixa.
MàrquetingBases de dades o visitants de la web.Mentre duri el tractament.
ProveïdorsFacturesContractes10 anys5 anys
Control d’accés i videovigilànciaLlista de visitants Vídeos30 dies30 dies bloqueig 3 anys destrucció
ComptabilitatLlibres i Documents Comptables.Acords socis i consells d’administració, estatuts de la societat, actes, reglament consell d’administració i comissions delegades.Estats financers, informes d’auditoriaRegistres i documents relacionats amb subvencions6 anys
FiscalPortament de l’administració d’ALUA HOTELS & RESORTS, drets i obligacions relatius al pagament d’imposts.Administració de pagaments de dividends i de retencions fiscals.10 anys
Seguretat i Salut Registres Mèdics5 anys
AssegurancesPòlisses d’assegurances6 anys (regla general)2 anys (danys)5 anys (personals)10 anys (vida)
CompresRegistre totes les entregues de béns o prestació de serveis, adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a efectes d’IVA.5 anys
JurídicDocuments Propietat Intel·lectual i Industrial.Contractes i acords.Permisos, llicències, certificatsAcords de confidencialitat i de no competència 5 anys6 anys des de la data d’expiració del permís, llicència o certificat. 10 anys (prescripció penal)
Sempre el termini de durada de l’obligació o de la confidencialitat
Protecció dades personalsTractament de dades personals, si és diferent del tractament notificat a l’AEPD.
Dades personals de treballadors emmagatzemades en les xarxes, ordinadors i equips de comunicacions utilitzats per aquests, controls d’accés i sistemes de gestió/administració interns.
3 anys 5 anys